Meteo

Prognoza - sljedećih 48 sati
Srednje mjesečne vrijednosti i ekstremi
TEMPERATURA ZRAKA SRPANJ KOLOVOZ RUJAN
Srednja [°C] 21.5 20.6 16.2
Aps. maksimum [°C] 42.4 40.5 34.8
Datum(dan/godina) 5/1950 4/2017 14/1987
Aps. minimum [°C] 6.5 4.5 -0.1
Datum(dan/godina) 4/1984 29/1995 29/1977
TRAJANJE OSUNČAVANJA SRPANJ KOLOVOZ RUJAN
Suma [sati] 291.5 257.7 185.5
OBORINA SRPANJ KOLOVOZ RUJAN
Količina [mm] 93.1 97.2 109.3
Maks. vis. snijega [cm]
Datum(dan/godina) – / – – / – – / –
BROJ DANA SRPANJ KOLOVOZ RUJAN
vedrih 9 10 7
s maglom 2 4 8
s kišom 10 10 11
s mrazom 0 0 0
sa snijegom 0 0 0
ledenih (tmin ≤ -10°C) 0 0 0
studenih (tmax < 0°C) 0 0 0
hladnih (tmin < 0°C) 0 0 0
toplih (tmax ≥ 25°C) 24 22 10
vrućih (tmax ≥ 30°C) 10 9 1
Translate »